• FOTO: Cornelius Munkvik

Spytteforbud i Klepp kommune