• FOTO: TV Vest

Stabilt for kvinne etter kollisjon