• FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Stang inn for 17. mai-komiteen