Ståplass på bussen i 100 km i timen

Ifølge busspassasjer Jan Langeland kjører busser i 100 kilometer itimen på Motorveien, gjerne fullastet med passasjerer, der mangeikke har sitteplass, men må stå.