• På oppfordring fra foreldre starter venneklubb-general Steinar Halleland nå "Søk en venn", et tilbud som er spesielt rettet mot barn og unge. FOTO: Jarle Aasland

Starter venneklubb for ungdom

Mange barn og unge har få eller ingen å være sammen med etter skoletid. Nå får de mulighet til å utvide nettverket sitt gjennom «Søk en venn».