• Stavanger slapp gjennom nåløyet og ble sammen med Manchester og Eindhoven plukket ut til å være med i prestisjeprosjektet Triangulum. Dermed blir Stavanger et fyrtårn for Europas smarte byer. Fra venstre: Prosjektleder Gerd Seehuus, varaordfører Bjørg Tysdal Moe og kommunaldirektør Leidulf Skjørestad. FOTO: Cornelius Munkvik

Stavanger blir europeisk fyrtårn for smarte byer

Sammen med Manchester og Eindhoven er Stavanger plukket ut av EU til å være pilotkommune innen mobilitet, energi og IKT.