• Far og sønn Bjarne og Bjarne Ove Lunde er blant grunneierne som har måttet avstå store områder fordi Stavanger trenger turveier og friarealer. FOTO: Anders Minge

Stavanger kommune skal bruke en halv million for å få seg selv gransket

Stavanger kommune har bestilt en gjennomgang av egen ekspropriasjonspraksis. Kostnaden vil ligge på om lag 500.000 kroner, og resultatet vil neppe foreligge før ved juletider.