• – Vi har hentet inn rapporter fra Stavanger om hvordan de arbeidet for å forebygge. Dette er ting vi vil benytte oss av, så langt det er relevant for oss, sier Hanne Kristin Rohde, leder av seksjon for vold og sedelighet ved Oslo politidistrikt. FOTO: Scanpix

Stavanger skiller seg ut

Taxi-overgrep skjer ikke bare i Stavanger. Men i Oslo, Bergen og Trondheim har omfanget vært mindre.