• FOTO: Signe Christine Urdal

Stavanger-studenter får flest jobbtilbud