• FOTO: Mirjam Klingenberg

Steinlegger-familier sendes ut