• FOTO: Lars Idar Waage

Steinleggerleder på rømmen