• Gjennomgangstrafikken skal dirigeres via Kvernevik og Tananger. Trafikken inn til byen vil bli omdirigert inn på Randabergveien. FOTO: Egil Schmidt

Stengt Byhaugtunnel om en uke

En risiko— og sårbarhetsanalyse (ROS) konkluderer med at stengingen av Byhaugtunnelen på E39 i ti uker i sommer vil kunne gi økt risiko for trafikkulykker og ulemper for næringsliv, kollektivtransport og nødetater langs omkjøringsveiene.