• Håbonde Arna Høyland inspiserer egne grasarealer sammen med seniorrrådgiver Ragnvald Gramstad i Norsk landbruksrådgiving og Bioforsk-forsker Mats Höglind rett etter påske. Snart halvannen måned seinere er det klart at mange titalls tusen mål gras blir sådd på nytt. FOTO: Fredrik Refvem

Store ekstrakostnader på vinterskadet gras

Vinterskadene på flerårig eng koster landbruket i Rogaland flere titalls millioner kroner. Bare i Hå må 15.000-20.000 mål såes på nytt, lyder et foreløpig anslag.