• Trafikken i Tausambandet øker. Norleds nye gassferje «Hardanger» skal trafikkere sambandet fram til Ryfast åpner i 2019. FOTO: Aasland, Jarle

Storm flyttet ferjetrafikk

Vinterens uvær førte til store omrokeringer i ferjetrafikken. Tauferja vokste på bekostning av Høgsfjord.