• Rådmann Inger Østensjø igangsatte en undersøkelse av lovligheten av advarselen mot varsleren, etter Aftenbladets oppslag. Personaldirektør Olve Molvik konkluderer nå at reaksjonen var ulovlig. FOTO: Anders Minge

Straff av varsler var ulovlig

Stavanger kommune erkjenner nå at loven ble brutt da barnevernsjefen refset en ansatt for å ha varslet om mobbing og trakassering.