• Denne seilbåten ble dumpet for 10 -15 år siden og har fremdeles ikke blitt hentet. FOTO: Privat

Strendene på Uskener blitt en svinesti

Lenge har friluftsområdene vært forurenset av skipsvrak og søppel, men det er kun hytteeiere og beboere som gjør forsøk på å rydde opp.