• FOTO: Scanpix

Strenge straffer og sterke reaksjoner