• Styrer Helge Gabrielsens plan er at de fleste av de 60 plassene skal være korttidsplasser med vekt på rehabilitering. Han vil bygge det han kaller "framtidens sykehjem" og reiser i høst til Danmark for å se på det sykehuset der som har kommet lengst på teknologisk utvikling. FOTO: Lars Idar Waage

Strid om utvidelsen av Øyane sykehjem

Sykehjemmet vil ha nybygget der kommunen skal bygge bofellesskap for autister. Det liker rådmannen dårlig.