• FOTO: Kristian Jacobsen

Strømstans forsinker flytrafikken