• FOTO: Thomas Fosse

Stukket med kniv - brakk armen