• Sukkertaren er en av Norges vanligste tarer og kan bli opptil 10 meter lang. FOTO: NIVA

Sukkertaren er utrydningstruet på Sørvestlandet

Sukkertaren langs kysten av Skagerrak og Nordsjøen ble rammet av massiv skogdød på slutten av 1990-tallet. Forskerne ser nå en bedring noen steder i Skagerrak, men mellom Stavanger og Kristiansand går tilstanden fra vondt til verre.