Syke leger og sykepleiere koster 789 millioner

Mer enn 130.000 dager var de sykehusansatte på Vestlandet borte frajobben første halvår i år. Sykefraværet vil koste Helse Vest hele789 millioner kroner i år.