• Ragnhild Torkelsen, styrer ved Vålandstunet sykehjem, forklarer helsepolitiker Kåre Reiten (H) at pasientene er sykere og krever mer behandling enn før. FOTO: Jarle Aasland

Sykehjemsstyrere: - Vi ligger like over minimumsgrensa

— Tempoet har blitt veldig mye høyere, men tilbudet er forsvarlig. Før lå vi godt over forsvarlighetsgrensa, nå ligger vi rett over, var beskjeden Kåre Reiten fikk da han tirsdag besøkte to sykehjem.