• Stavanger Universitetssjukehus har en stor utfordring spesielt med syke- pleiestillinger, vedgår Bård Lilleeng, administrerende direktør ved SUS. FOTO: Pål Christensen

Sykehuset mangler ansatte til 212 årsverk

11 overlegestillinger, 11 jordmødrestillinger og 100 hele sykepleierstillinger er bare noen av de til sammen 212 årsverkene som Stavanger Universitetssjukehus sliter med å få besatt.