Sykepleiere sa opp i protest

Bare 50 prosent av sykepleierstillingene ved Rennesøy sjukeheim er i dag besatt. Nå har tre av de seks sykepleierne sagt opp jobbene sine. Det har også pleie— og omsorgssjefen gjort.