• Hovedtillitsvalgt Ingunn Pettersen (til venstre) og Trine Laumann, plasstillitsvalgt ved avdeling for blod og kreft ved Stavanger universitetssjukehus har varslet fylkeslegen om det de mener er uforsvarlig drift. FOTO: Jon Ingemundsen

Sykepleiere slår alarm om kreftbehandling

Alvorlig syke kreftpasienter kan stå i fare for å få uforsvarlig behandling, mener tillitsvalgte sykepleiere på SUS. Grunnen er høyt arbeidspress og mangel på erfarne sykepleiere.