Takker av etter 30 år

Torhild Østebø (62) har sagt takk for seg etter 30 år som helsesøster i Finnøy kommune.