• Claire Elise Morana og Andreas Larssen fra Egersund ventet på sin førstefødte, og fikk gode råd fra jordmor Elsa Lindtjørn og seksjonsoverlege Torbjørn Eggebø. FOTO: JON INGEMUNDSEN

Tålmodige fødsler vekker oppsikt

SUS bruker mindre rie-stimulerende midler. Det gir roligere fødsler, bra for både mor og barn. Resultatene vekker oppsikt.