• FOTO: Trude Lea

Tar sats for nytt Klepp-sentrum