• Erling Søyland var leder for Forum Ku i tre år. Han forteller at han én gang fikk telefon midt på natten fra en bonde han ikke kjente som var fortvilet over den økonomiske situasjonen han var i. FOTO: Pål Christensen

Tilbyr en hjelpende hånd for bønder i nød

— Å være bonde i en stadig mer krevende hverdag er tøft mentalt, fysisk og økonomisk, sier bonden Erling Søyland. Han er initiativtaker for en førstelinjetjeneste for bønder som sliter.