• FOTO: Jone Østebø

Tilstanden alvorlig for 72-åring