• FOTO: Jone Østebø

Tilstanden fortsatt kritisk og ustabil