• Dette er noen av karene som ville utnytte ryggen mellom Fotland og Garpestad til mer enn drageflyging: Foran f.v: Bjørn Hjertenes fra Solvind, Idar Egeland, Eivind Prestegård, Livar og Magnus Nedrebø, Jan Thiessen fra Solvind, Eivind Egeland og Arvid Garpestad. FOTO: Geir Sveen

Time sa nei til nye vindmøller

Et helt nabolag av bønder i Time må nå trolig skrinlegge planene om å skaffe strøm til egne gårder og 500 hus i nabolaget.