• Så mange elevar hadde dei to barneskulane på Bryne i 2008. Nå må byen ha ein ny barneskule og kommunen to nye ungdomsskular. FOTO: Geir Sveen

Time treng to nye ungdomsskular

Times folkevekst krev ei ny storsatsing på skule. Men ungdomsskulen på Undheim kan bli lagt ned.