• Lange køer på legevakten. FOTO: Jarle Aasland

Timelang ventetid hos legevakten

Kombinasjonen helg og helligdager førte til køer hos legevakten i Sandnes og Stavanger. Nye køer ventes til helgen.