• Øye Smelteverk (Tinfos) i Kvinesdal er solgt til franske Eramet. FOTO: Hans E. H. Jacobsen

Tinfos solgt til Frankrike