«Tja» til felles kulturfestival

Hå kommunestyre sa i går korkje ja eller nei til å vera med på felles kulturfestival på Jæren i 2006 og 2008.