• FOTO: Hans Petter Jacobsen

Tjuvfisker bet oppsynsmann i øret