• FOTO: Pål Christensen

Tjuvstart på nyttårsfeiringen for de minste