• FOTO: Pål Christensen

Tjuvstartet på pinseutfarten