To nye jobber i PP-tjenesten

Som et strakstiltak etter fylkeslegens kritikk, er PP-tjenesten i Sandnes styrket med to stillinger. Det opprettes dessuten faste møter med helse— søstrene.