• FOTO: Pål Christensen

To personer tatt av jordras