• FOTO: Pål Christensen

To skadet i motorsykkelulykke