• Hans Aarsland fra Vigrestad ønsker ikke dobbeltspor langs dagens trasé. Han vil ha nytt dobbeltspor på uproduktiv jord lenger øst. FOTO: Pål Christensen

To spor spiser god jord

To spor faller ikke i god jord hos Hans Aarsland. Han mener det er korttenkt og lite framtidsrettet å bygge dobbeltspor gjennom matfatet på Jæren.