• Miriam Tunheim produserer alkemugger i sjokolade på Egersund Chokoladefabrikk. FOTO: Arnt Olav Klippenberg

Tomt for alkemugger i Egersund

Turister kommer til Egersund og spør etter den berømte alkemuggen, men snart er det ingen som lager den berømte muggen lenger.