Tordis får betalt, daglig besøk

Tordis Lange på 94 år har alltid vært glad ibesøk. Nå går det knapt en dag uten at Malin Toft Leiråmo kommer.På timebetaling. Siden mars har Malin på 22 år banket på døren tilTordis hver ukedag og annenhver helg. To timer hver gang er desammen. Malin jobber for Skipper Worse og får lønn for å besøkeTordis.