Tørrkokt gryte utløste brannalarm

Beboere fikk i seg en del røyk.