• FOTO: Jon Ingemundsen

Toska til Madrid, motsetter seg ikke utlevering