• Arbeidet med kollektivfeltet gjennom Hillevåg er i god gang, og natt til fredag blir trafikken flyttet over fra den ene siden av veien til den andre for at arbeidet skal gå sin gang. FOTO: Anders Minge

Trafikken skifter side i Hillevåg

Trafikken i Hillevåg skal skifte over til den østlige siden av veien. Det skjer natt til fredag, og vegen skal være åpen hele tiden.