Tre dømt for drap - stort sprik i straffene

Tre menn er dømt for drap. Straffene er henholdsvis 13, 16 og 20 års fengsel. Hvorfor så store forskjeller?